Voices – Temporary Collective

Voices

VOICES je hlasová schrána.

Přiznejme si to. Všichni jsme uvízli uvnitř. Kvůli omezením spojených s nemocí Covid-19 naše těla nastřádala, nasála a držela mnohé emoce z tohoto „stavu neustálé brzdy a rozjezdu v samotě našich pokojích“. Pro někoho se jedná o čas zklidnění, pro někoho je to naopak doba plná rozrušení, limitů a nemožností…

VOICES je virtuální hlasová schránka, kde lze zanechat a sdílet otázky, myšlenky, frustrace, emoce. Věci, které tělo už neudrží samo a potřebuje je sdílet, aby je splnilo, aby se jich zbavilo, dokončilo či rozvinulo.

VOICES ti umožní prožívat a myslet ve vztahu k někomu, kdo tebe, mě, nás všechny vyslyší. Formát hlasové schránky navazuje na fenomén vzkazů v láhvi, telefonních záznamníků, zvukových dopisů, vzkazů pro jiné civilizace. VOICES není sociální síť ani chatovací místnost, nejde nám o rychlou komunikaci. Jde nám o zastavení, zpomalení a pochopení se (sebe sama i navzájem).

Akt „zanechání vzkazu“ je nástrojem – prostředkem – jak formulovat něco, co by nebylo řečeno, kdyby neexistovala možnost, že to někdo uslyší. Roland Barthes říká: „Mluvit znamená mít naději.“ Zanechat vzkaz znamená mít naději, že budeš vyslyšen.

Jak být v dialogu s cizincem, se kterým se nemohu potkat? / Jak vyzvat někoho k dialogu – někoho, kdo není teď přítomný?

VOICES je pokračováním tanečního projektu DUETY, který vznikl v divadle pro tanec PONEC. Duety vytvářely prostor pro setkání mezi diváky, tanečníky a performery. Umožnily nahlédnout na lidský kontakt a propojení lidí z často nesourodých společenských skupin velmi přímočarým způsobem. VOICES je projektem audio-sól, audio-duetů, ale také audio-kvartetů, je pokračováním výzkumu možností tvorby prostoru pro setkávání, ale takové, které bude dělat třeba i mosty v čase. Tento druh nepřímého dialogu vyzývá lidi, aby byli spolu jinak, aby vytvořili prostor pro jiného člověka ve své mysli tím, že zanechávají vzkaz pro někoho – nebo tím, že na něj odpovídají. Hýbat se neznamená hýbat jen tělem. Být v dialogu neznamená jen s někým mluvit.

ODKAZ na web HLASOVÉ SCHRÁNKY VOICES: https://voices.temporarycollective.cz/

Foto: Marek Bartoš

Premiéra:

9. března 2021

Místo:

https://voices.temporarycollective.cz/

Autoři a Spolupráce

Námět a koncept: Petra Tejnorová a Sodja Lotker

Code a design: 2046

Producent: Temporary Collective

Koproducent: Tanec Praha, z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec

Hlasová schránka VOICES je aktivní každé úterý v čase od 18:00 do 22:30. Jen tehdy je možné vzkazy nahrávat, zveřejňovat. Po ukončení akce zůstává jen audio-archiv z daného večera.