Temporary Collective je nezávislá platforma, která tvoří inscenace a projekty různého žánrového a tematického rozpětí. Její poetika a směřování navazuje na autorskou tvorbu režisérky Petry Tejnorové a tanečnice Terezy Ondrové. Temporary Collective je živá platforma se širokou škálou dalších spolupracovníků.

O nás

Režisérka Petra Tejnorová měla dříve skupinu Sgt.Tejnorová & The Commando, tanečnice a choreografka Tereza Ondrová měla dříve taneční skupinu VerTeDance. Vše je pomíjivé, a tak zanikly i tyto skupiny. Záliba obou autorek v propojování a překračování různých žánrů i oborů vyvrcholila vytvořením nové tvůrčí platformy Temporary Collective. Její jádro tvoří manager Michal Somoš a produkční Daniela Řeháková. V současné době Temporary Collective spolutvoří také fotograf Marek Bartoš, hudebník a vizuální umělec Dominik Žižka, dále na některých projektech spolupracují Tereza Baschová, Adinka Hánáková a Roman Poliak.

Více »

Dominik Žižka
Daniela Řeháková
Michal Somoš
Petra Tejnorová
Tereza Ondrová
Marek Bartoš
Adina Hanáková

Aktuálně

MOVE | work in progress

Budeme moc rádi, přijmete-li naše pozvání na otevřenou zkoušku, protože „bez vás se nehneme“ :::: 1/11 v divadle PONEC ve 20:00. !

Projekt MOVE se zrodil z rozhovorů o udržitelnosti v tanci a divadle, který vedla režisérka Petra Tejnorová, tanečnice Tereza Ondrová a členové platformy Temporary Collective. 

Vyčerpání a transformace.

Jak žije něco, co se nemůže hýbat? Zašli jsme příliš daleko, když považujeme energetické zdroje planety a energetické zdroje našeho vlastního těla za samozřejmé?

Vstupenky formou pay what you can ::: want ::: ZDE

Temporary Collective a léto

Léto 2022 v znamení italské kultury, italských festivalů >>
Pokud máte cestu kolem, můžete nás během letních měsíců potkat zde>>

16.7. INSECTUM in…Sansepolcro | Kilowatt Festival
https://www.kilowattfestival.it

19.8. Call Alice | Bassano del Grappa | B-Motion | Operaestate
20.8. INSECTUM in … Bassano del Grapa | B-Motion | Operaestate
https://www.operaestate.it/it/festival/bmotion

A již brzy zveřejníme náš program na podzim v ČR i zahraničí.
Zatím však na viděnou!

INSECTUM in..Prague

Jak by vypadal život, kdybychom se na něj podívali z perspektivy hmyzu?

N E W duet by > Tereza Ondrová & Silvia Gribaudi
INSECTUM in … Prague | work in action
P R E M I É R A >>> 7. a 8. 6. 2022 na Festivalu TANEC PRAHA !
V S T U P E N K Y >>> ZDE & ZDE

Projekty

Call Alice

Dvě ženy, obě tanečnice, obě stejně staré, prý si velmi fyzicky podobné. Nejprve o sobě nemají ani tušení, možná jen věděly, že každý má někde svého společníka nebo dokonce dvojče. Je možné hledat odpovědi skrze druhého člověka? Co nás nutí identifikovat se a spojovat se s ostatními i se sebou samými?

INSECTUM in …

Během pandemie a tvůrčích setkání na dálku si choreografky Tereza Ondrová a Silvie Gribaudi kladly různé otázky: Jak by vypadal život, kdybychom se na něj podívali z perspektivy hmyzu? Může nás jiný živý tvor inspirovat natolik, že změníme vlastní život? Jak můžeme změnit antropocentrický pohled na svět? Podobné otázky si kladly již Sara Michieletto and Elisabetta Zavoli, jejichž koncept byl základem tohoto projektu Insectum in Prague.

SILENT

SILENT je zvuková pětatřicetiminutová performance pro skupinu diváků ve veřejném prostoru, během níž tělo i mysl dostává pohybové instrukce. První audio začne jeden hlas, je následován dalším, a společně vytvářejí sérii hlasů, které se propojují v jednotné krajině myšlenek a pohybu.

In be-tween – video esej

Video esej zachycuje tanečnici Terezu Ondrovou v procesu tvorby společně s Francescou Foscarini, přináší pohled a inspiraci autora původního námětu projektu Cosima Lopalco a přizvané dívky – mladé studentky Anity Zordan.

Voices

VOICES je virtuální hlasová schránka, kde lze zanechat a sdílet otázky, myšlenky, frustrace, emoce. Věci, které tělo už neudrží samo a potřebuje je sdílet, aby je splnilo, aby se jich zbavilo, dokončilo či rozvinulo.

Mezi řádky – jak média někdy lžou

Vzdělávací projekt pro teenagery, který kombinuje spojení inscenace Putinovi agenti s interaktivními workshopy pořádanými umělci, novináři a experty na vzdělávání. Mezi řádky uvedeme během sezony 2020/2021 a 2021/2022 v Praze a v Ústí nad Labem.

Činnost Temporary collective podpořili celoročním grantem:

Hlavní město Praha přispělo na činnost v roce 2021 částkou 160.000,- Kč

Naši tvorbu podporují: