Temporary Collective je nezávislá platforma, která tvoří inscenace a projekty různého žánrového a tematického rozpětí. Její poetika a směřování navazuje na autorskou tvorbu režisérky Petry Tejnorové a tanečnice Terezy Ondrové. Temporary Collective je živá platforma se širokou škálou dalších spolupracovníků.

O nás

Režisérka Petra Tejnorová měla dříve skupinu Sgt.Tejnorová & The Commando, tanečnice a choreografka Tereza Ondrová měla dříve taneční skupinu VerTeDance. Vše je pomíjivé, a tak zanikly i tyto skupiny. Záliba obou autorek v propojování a překračování různých žánrů i oborů vyvrcholila vytvořením nové tvůrčí platformy Temporary Collective. Její jádro tvoří manager Michal Somoš a produkční Daniela Řeháková. V současné době Temporary Collective spolutvoří také fotograf Marek Bartoš, hudebník a vizuální umělec Dominik Žižka, dále na některých projektech spolupracují Tereza Baschová, Adinka Hánáková a Roman Poliak.

Více »

Dominik Žižka
Daniela Řeháková
Michal Somoš
Petra Tejnorová
Tereza Ondrová
Marek Bartoš
Adina Hanáková

Aktuálně

Poslední Duety v roce 2021?

Dvě těla. Dva lidé. Jak být spolu? Vznik a zánik. Spolu – práce? 
Duety! 

V září jsme spolu byli v rámci Festivalu Česká taneční platforma. Festival se konal 27. – 30. 9. 2021 a představuje to nejzajímavější z české taneční scény. Tenhle rok se prezentovalo 14 souborů s inscenacemi, které vznikly v roce 2020 a 2021. Byly to tři intenzivní dny a jedny jedinečné Duety v La Fabrice. 

Děkujeme divákům České taneční platformy za jejich vysoké hodnocení našich Duetů: dialogů beze slov! Více o oceněních a naší participaci na platformě najdete zde: https://tanecniplatforma.cz/cs/platforma-2021 

Následně v říjnu proběhla naše poslední repríza Duetů v tomto roce na scéně divadla PONEC – divadlo pro tanec. 

Pokud Vás zajímá, jak být spolu, když pocházíme z velmi odlišného prostředí a kontextů? Co znamená porozumět si? A jak na chvíli zpomalit? 
Těšíme se na reprízy v roce 2 0 2 2 !!

Díky a brzy naviděnou.

SILENT na Náměstí Václava Havla

V rámci mezinárodního Festivalu TANEC PRAHA proběhla úspěšně 19. září premiéra zvukové performance s názvem SILENT. Performance probíhala se sluchátky.  Každý z diváku se stal také účastníkem performance, dostával pohybové instrukce, jednoduchá  cvičení pro tělo a mysl. Jeden hlas střídál druhý. Vznikala tak série hlasů, série zvuků, série mikro-pohybů a zastavení. 

O dvou konkrétních pohledech na zážitek z performance SILENT se mužete dočíst v článku a reflexi od Kristíny Soukupové z Tanečních akulit nebo v recenzi od Natálie Paulusové z Opery Plus.

SILENT – TENKÁ HRANICE MEZI SAMOTOU A SDÍLENÍM
„SILENT nabízí zvláštní, ale velmi hluboký zážitek. Přináší zastavení, soustředěnost na sebe, ale zároveň sounáležitost s ostatními, jež byla v uplynulých měsících tak pošramocena.“
Kristína Soukopová, Taneční aktuality, 5.10. 2021

SILENT: SVĚT VE SVĚTĚ
„Divák, který přišel na představení, odchází jako pozorovatel. Pozorovatel jak svého okolí, tak i sám sebe. Klade si otázky, co už zažil, koho potkal, jak se u toho cítil? I přesto, že mu hlasy neustále připomínají jeho vlastní myšlenky, je zábavné vylézt ven ze spárů lidí, kteří k němu nepřímo promlouvají.“
Natálie Paulusová, Opera plus, 6.10.201


Projekt navazuje na další aktivity mezinárodního výzkumného projektu DANCING MUSEUMS, který je podpořen Kreativní Evropou. Pořadatelem byl Tanec Praha ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Národním divadlem.

Mezi řádky na ZOOMu

Novou verzi vzdělávacího programu Mezi řádky – jak média někdy lžou uvedeme poprvé 14.9. 2021 od 9:00 a od 16:00 na platformě ZOOM.  Mezi řádky nabídnou unikátní syntézu uměleckého zážitku, jeho následné reflexe a expertních workshopů o dezinformacích a tématu působení ruských tajných služeb v ČR.

Po krátkém filmu Putinovi agenti bude následovat diskuze vedená dramaturgem činohry Národního divadla a dramaturgem Putinových agentů Janem Tošovským. Na diskuzi navazují workshopy s novináři Ondřejem Kundrou, Jaroslavem Spurným a ředitelem Pražského inovačního institutu Bobem Kartousem.
Pokud je Vám 15 – 19 let a chcete se o nebezpečích postfaktické doby a ruského vlivu dozvědět víc, zakupte lístky zde.

Projekty

Call Alice

Dvě ženy, obě tanečnice, obě stejně staré, prý si velmi fyzicky podobné. Nejprve o sobě nemají ani tušení, možná jen věděly, že každý má někde svého společníka nebo dokonce dvojče. Je možné hledat odpovědi skrze druhého člověka? Co nás nutí identifikovat se a spojovat se s ostatními i se sebou samými?

Insectum In Prague

Během pandemie a tvůrčích setkání na dálku si choreografky Tereza Ondrová a Silvie Gribaudi kladly různé otázky: Jak by vypadal život, kdybychom se na něj podívali z perspektivy hmyzu? Může nás jiný živý tvor inspirovat natolik, že změníme vlastní život? Jak můžeme změnit antropocentrický pohled na svět? Podobné otázky si kladly již Sara Michieletto and Elisabetta Zavoli, jejichž koncept byl základem tohoto projektu Insectum in Prague.

SILENT

SILENT je zvuková pětatřicetiminutová performance pro skupinu diváků ve veřejném prostoru, během níž tělo i mysl dostává pohybové instrukce. První audio začne jeden hlas, je následován dalším, a společně vytvářejí sérii hlasů, které se propojují v jednotné krajině myšlenek a pohybu.

In be-tween – video esej

Video esej zachycuje tanečnici Terezu Ondrovou v procesu tvorby společně s Francescou Foscarini, přináší pohled a inspiraci autora původního námětu projektu Cosima Lopalco a přizvané dívky – mladé studentky Anity Zordan.

Voices

VOICES je virtuální hlasová schránka, kde lze zanechat a sdílet otázky, myšlenky, frustrace, emoce. Věci, které tělo už neudrží samo a potřebuje je sdílet, aby je splnilo, aby se jich zbavilo, dokončilo či rozvinulo.

Mezi řádky – jak média někdy lžou

Vzdělávací projekt pro teenagery, který kombinuje spojení inscenace Putinovi agenti s interaktivními workshopy pořádanými umělci, novináři a experty na vzdělávání. Mezi řádky uvedeme během sezony 2020/2021 a 2021/2022 v Praze a v Ústí nad Labem.

Činnost Temporary collective podpořili celoročním grantem:

Hlavní město Praha přispělo na činnost v roce 2021 částkou 160.000,- Kč

Naši tvorbu podporují: