Insectum

Během pandemie a tvůrčích setkání na dálku si choreografky Tereza Ondrová a Silvie Gribaudi kladly různé otázky: Jak by vypadal život, kdybychom se na něj podívali z perspektivy hmyzu? Může nás jiný živý tvor inspirovat natolik, že změníme vlastní život? Jak můžeme změnit antropocentrický pohled na svět? Podobné otázky si kladly již Sara Michieletto and Elisabetta Zavoli, jejichž koncept byl základem  tohoto projektu Insectum in Prague. Premiéru bude mít příští rok a v rámci letošního festivalu TANEC PRAHA nabídne první živé setkání ke sdílení.

Foto: Marek Bartoš

Tento projekt započal během pandemie díky setkání na dálku choreografek Terezy Ondrové a Silvie Gribaudi, které si položily tyto otázky:

„Jak by vypadal život, kdybychom se na něj podívali z hmyzího úhlu pohledu?“

„Cítil/a ses někdy jako hmyz?“

„Můžeme převrátit náš životní styl tím, že se necháme inspirovat jiným živým tvorem?“

„Jak můžeme změnit antropocentrický pohled na svět?“

„Jak můžeme změnit pohled na svět v tomto momentu historie a najít nové způsoby, jak se přizpůsobit době, ve které žijeme?“

Tyto otázky vyvstaly během projektu IN-SECTUM umělkyň Elisabetty Zavoli a Sary Michieletty. V Insectum in Prague Tereza Ondrová se Silviou Gribaudi zkoumaly tento koncept skrze svá těla.

Insectum in Prague započalo v Praze v roce 2020 a poprvé bylo prezentováno online. Premiéru bude mít v roce 2022 v Praze a v roce 2021 nabídne první živé setkání ke sdílení.

Premiéra:

10. června 2021

Autoři a Spolupráce

Choreografie: Tereza Ondrová, Silvia Gribaudi

Performerka: Tereza Ondrová

Produkce: Temporary Collective / Daniela Řeháková

Koprodukce: Tanec Praha z.ú., PONEC – divadlo pro tanec

Za podpory: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Studio ALTA, REZI.DANCE – Komařice 

Inspirováno: “IN-SECTUM PROJECT” – Sara Michieletto and Elisabetta Zavoli