Mezi řádky – jak média někdy lžou

Vzdělávací projekt pro teenagery, který kombinuje spojení inscenace Putinovi agenti s interaktivními workshopy pořádanými umělci, novináři a experty na vzdělávání. Mezi řádky uvedeme během sezony 2020/2021 v Praze, Ústí nad Labem a Trutnově.

Celý projekt je unikátním konceptem, který otevírá společensky ožehavá témata – pronikání ruských tajných služeb do českého prostoru, mediální manipulace, fake news a dopady dezinformačních kampaní. 

Program obsahuje tři hlavní části. Začíná se divadelním představením Putinovi agenti, po kterém následuje diskuze s diváky a navazující workshopy s odborníky věnujícími se výše zmíněné problematice. Kombinuje se tak silný zážitek z performance společně s vlastní prací s informacemi a reflexí obsahu.

Už samotná inscenace Putinovi agenti je jedinečná svoji interaktivní formou – jedná se o tzv. live-cinema, které propojuje divadlo a film. Podle příběhu jediného veřejně známého odhaleného spícího agenta v ČR – Roberta Rachardža – a s pomocí živého natáčení a střihu vzniká v reálném čase film, který ukazuje, jak snadno mohou tajné služby zasáhnout do života každého z nás. Zážitek z představení je pro diváky velmi intenzivní, proto jej mají možnost sdílet v následující diskuzi s tvůrčím týmem projektu.

Na diskuzi navazují čtyři workshopy – jeden z nich vede náš technický tým a další tři respektované osobnosti české mediální a vzdělávací scény – Ondřej Kundra (týdeník Respekt), Bob Kartous (mluvčí Český elfů) a Jaroslav Spurný (týdeník Respekt). 

Program Mezi řádky lze velmi dobře zařadit jako součást výuky mediální výchovy, výchovy k občanství, občanské nauky či dějepisu. Pokud máte zájem být jeho součástí, neváhejte nás kontaktovat.

V roce 2020 uvedeme Mezi řádky v těchto termínech:
14. 9. 2020 od 19:30 – Jatka78, Praha
22. 10. 2020 od 10:00 – Festival KULT, Galerie Emila Fily, Ústí nad Labem
23. 10. 2020 od 10:00 – Festival KULT, Galerie Emila Fily, Ústí nad Labem

Partnery projektu jsou: Jatka78 (Praha), spolek KULT (Ústí nad Labem) a Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO (Trutnov).

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

Za podporu dále děkujeme Ministerstvu kultury ČR a městské části Praha 7.

Between the Lines, or The Media Don’t Always Tell the Truth

An educational programme for teenagers combining the show Putin’s Agents with interactive workshops run by artists, journalists, and education experts. Between the Lines opens during the 2020/2021 season in Prague, Ústí nad Labem and Trutnov.

This unique project broaches some potentially explosive contemporary topics such as the infiltration of the Czech public space by Russian secret agents, media manipulation, fake news, and the consequences of disinformation campaigns.

The programme consists of three main parts. First, Putin’s Agents the show is performed, followed by a debate with the audience, eventually turning into workshops with relevant experts. The strong impression left by the show is combined with real fact-work and content reflection.

The show Putin’s Agents is remarkable for its interactive form. It is a unique combination of theatre and film, so-called live cinema. Based on the story of Robert Rachardžo, the only revealed and publicly-known sleeping agent in the Czech Republic, and with the help of live shooting and editing, a film is made in real time documenting how easily secret services may interfere with our lives. The intense experience of the show is then processed in a follow-up debate with the project’s creative team.

Four workshops follow the debate. One is run by our technical team, three others by renowned personalities of the Czech media and educational scene: Ondřej Kundra from Respekt weekly; Bob Kartous, the spokesman for Czech Elves, and Jaroslav Spurný from Respekt weekly.

The programme Between the Lines may be utilised as a complementary element of media education, civics, or history classes. Should you be interested in becoming part of it, do not hesitate to contact us.

In 2020, Between the Lines will run as follows:
September 14, 2020 7:30 pm – Jatka78, Prague
October 22, 2020, 10 am – KULT festival, Emil Filla Gallery, Ústí and Labem
October 23, 2020, 10 am – KULT festival, Emil Filla Gallery, Ústí and Labem

Project partners are Jatka78 (Prague), KULT (Ústí and Labem) and UFFO (Trutnov).

The project has been co-funded by the Open Society Foundation as part of their Active Citizens Fund programme, whose goal is to support civic society and boost NGO capacity.

Our thanks also go to the Czech Ministry of Culture and Prague 7 council.

Fotografie z pilotního uvedení. 14. 9. 2020, Jatka78, foto Libor Galia

Premiéra:

14. září 2020

Autoři a Spolupráce

Tým Putinových agentů:
Petra Tejnorová, Petr Vančura, Daniel Šváb, Jan Tošovský, Nina Jacques, Dominik Žižka, Kryštof Melka, Marek Bartoš, Zuzana Walter, Petra Maceridu, Erik Bartoš, Jan Sedláček, Róbert Palkovič, Tereza Baschová, Laura Zemanová, Adina Hanáková, Michal Somoš

Lektoři workshopů:
Ondřej Kundra, Jaroslav Spurný, Bob Kartous
Jan Tošovský, Nina Jacques, Petra Vančura, Daniel Šváb, Petra Tejnorová, Erik Bartoš, Zuzana Walter, Petra Maceridu, Kryštof Melka, Dominik Žižka, Marek Bartoš

Metodička:
Martina Čurdová

Technický ředitel: 
Tomáš Kadlec

Produkce:
Tereza Baschová

Koordinátor projektu:
Michal Somoš

 

Kontakt pro školy:
Tereza Baschová, tereza@temporarycollective.cz, 725 443 669