Mezi řádky – jak média někdy lžou

Vzdělávací projekt pro teenagery, který kombinuje spojení inscenace Putinovi agenti s interaktivními workshopy pořádanými umělci, novináři a experty na vzdělávání. Mezi řádky uvedeme během sezony 2020/2021 a 2021/2022 v Praze a v Ústí nad Labem.

Celý projekt je unikátním konceptem, který otevírá společensky ožehavá témata – pronikání ruských tajných služeb do českého prostoru, mediální manipulace, fake news a dopady dezinformačních kampaní. 

Program obsahuje tři hlavní části. Začíná se divadelním představením Putinovi agenti, po kterém následuje diskuze s diváky a navazující workshopy s odborníky věnujícími se výše zmíněné problematice. Kombinuje se tak silný zážitek z performance společně s vlastní prací s informacemi a reflexí obsahu.

Už samotná inscenace Putinovi agenti je jedinečná svoji interaktivní formou – jedná se o tzv. live-cinema, které propojuje divadlo a film. Podle příběhu jediného veřejně známého odhaleného spícího agenta v ČR – Roberta Rachardža – a s pomocí živého natáčení a střihu vzniká v reálném čase film, který ukazuje, jak snadno mohou tajné služby zasáhnout do života každého z nás. Zážitek z představení je pro diváky velmi intenzivní, proto jej mají možnost sdílet v následující diskuzi s tvůrčím týmem projektu.

Na diskuzi navazují čtyři workshopy – jeden z nich vede náš technický tým a další tři respektované osobnosti české mediální a vzdělávací scény – Ondřej Kundra (týdeník Respekt), Bob Kartous (mluvčí Český elfů) a Jaroslav Spurný (týdeník Respekt). 

Program Mezi řádky lze velmi dobře zařadit jako součást výuky mediální výchovy, výchovy k občanství, občanské nauky či dějepisu. Pokud máte zájem být jeho součástí, neváhejte nás kontaktovat.

V roce 2020 jsme uvedli Mezi řádky 14. 9. 2020 od 19:30 na Jatkách78 v Praze, kde jsme otestovali vytvořené metodiky workshopů a diskuzí. Další uvedení, plánovány na podzim 2020 a jaro 2021, jsme museli kvůli koronavirové pandemii přesunout na pozdější měsíce roku 2021.

Nejbližší termíny programu Mezi řádky:
23. 9. 2021 od 10:00 – Jatka78, Praha
24. 9. 2021 od 10:00 – Jatka78, Praha
14. 10. 2021 od 10:00 – KULT, Ústí nad Labem
15. 10. 2021 od 10:00 – KULT, Ústí nad Labem

Aktuálně připravujeme také online verzi projektu, sledujte aktuální informace v blogu Mezi řádky.

Partnery projektu jsou: Jatka78 (Praha), spolek KULT (Ústí nad Labem) a Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO (Trutnov).

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Za podporu dále děkujeme Ministerstvu kultury ČR a městské části Praha 7.

Between the Lines, or The Media Don’t Always Tell the Truth

An educational programme for teenagers combining the show Putin’s Agents with interactive workshops run by artists, journalists, and education experts. Between the Lines opens during the 2020/2021 and 2021/2022 seasons in Prague and Ústí nad Labem.

This unique project broaches some potentially explosive contemporary topics such as the infiltration of the Czech public space by Russian secret agents, media manipulation, fake news, and the consequences of disinformation campaigns.

The programme consists of three main parts. First, Putin’s Agents the show is performed, followed by a debate with the audience, eventually turning into workshops with relevant experts. The strong impression left by the show is combined with real fact-work and content reflection.

The show Putin’s Agents is remarkable for its interactive form. It is a unique combination of theatre and film, so-called live cinema. Based on the story of Robert Rachardžo, the only revealed and publicly-known sleeping agent in the Czech Republic, and with the help of live shooting and editing, a film is made in real time documenting how easily secret services may interfere with our lives. The intense experience of the show is then processed in a follow-up debate with the project’s creative team.

Four workshops follow the debate. One is run by our technical team, three others by renowned personalities of the Czech media and educational scene: Ondřej Kundra from Respekt weekly; Bob Kartous, the spokesman for Czech Elves, and Jaroslav Spurný from Respekt weekly.

The programme Between the Lines may be utilised as a complementary element of media education, civics, or history classes. Should you be interested in becoming part of it, do not hesitate to contact us.

In 2020, Between the Lines was introduced in testing edition at Jatka78 in Prague on September 14, 2020. The upcoming runs of the programme scheduled for autumn 2020 and spring 2021 had to be postponed to later 2021 due to covid-19 pandemic.

Upcoming runs of Between the Lines:
September, 23, 2021, from 10 a.m. – Jatka78, Prague
September, 24, 2021, from 10 a.m. – Jatka78, Prague
October, 14, 2021, from 10 a.m. – KULT, Ústí nad Labem
October, 15, 2021, from 10 a.m. – KULT, Ústí nad Labem

Currently we are preparing online version of the project, see more at Mezi řádky blog.

Project partners are Jatka78 (Prague), KULT (Ústí and Labem) and UFFO (Trutnov).

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Our thanks also go to the Czech Ministry of Culture and Prague 7 council.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo-web-MR_X-1-1024x116.jpg.

Fotografie z pilotního uvedení. 14. 9. 2020, Jatka78, foto Libor Galia